Vatteninitiativet : Sverige

  • VI vill fokusera på lösningarna, som kan hjälpa till redan idag.
  • VI vill visa att det finns mängder av mer effektiva, smarta och mer hållbara idéer, produkter och tjänster redan idag.
  • VI vill nå de redan många engagerade, för att göra skillnad redan idag.

Alla vet att vatten- och klimatfrågan är några av världens mest akuta problem. Samtidigt finns det idag svar och lösningar klara att använda, som är fördelaktiga både vad gäller miljö, funktion, upplevelse och ekonomi.

Men om alla dessa lösningar redan finns, varför används de inte?

Vi tror att två saker är viktiga för att få ut idéer, uppfinningar och lösningar:

  1. Användarna måste få reda på alla de idéer och lösningar som faktiskt finns att tillgå.
  2. Nya tekniker upplevs som mer osäkra än befintliga. För att komma ut behöver det finnas bevis i form av tydligt dokumenterade pilotprojekt som visar på att lösningen är realistiskt genomförbar, mer effektiv och lönsam för kunden.

Det är därför vi skapat Vatteninitiativet:Sverige
Ett samarbete mellan regioner, organisationer, företag och privatpersoner som är hängivna till att göra en skillnad. Där vi skapar en plattform för att lyfta fram och enkelt testa dessa tekniker som redan finns på marknaden. Vi gör det på några olika sätt:

Presentation av lösningar
Vi låter företag presentera sina lösningar och hitta kunder för pilotprojekt. För att en lösning ska få presenteras krävs några saker:

  • Företaget ska ha en lösning på marknaden med bevisad effekt för vatten- och/eller miljöfrågan.
  • Företaget ska under projektets tid erbjuda ett antal kunder att testa produkten utan kostnad.

Att hitta utmaningar
Vi låter kunder presentera specifika utmaningar som de söker lösningar på. För att en utmaning ska presenteras krävs också några saker:

  • Kunden ska vara villig att implementera nya lösningar under projektperioden och tillhandahålla en utvärdering av upplevelsen och nyttan av projektet.
  • Om kunden är villig att fortsätta använda produkten/tjänsten ska man också vara villig att betala för den.

VI skapar debatt
Genom att engagera såväl regionen, organisationer, skolor, företag och privatpersoner vill vi börja diskutera vad det är som krävs för att spara vatten redan idag. Är lösningarna som finns inte tillräckligt bra? Är informationen bristfällig? Finns ett bromsande ointresse? Finns det ett motstånd mot nya tekniker? Vad för vi för att komma förbi detta? Vilka är det som behöver vara engagerade? Vad händer om vi inte agerar? och tusen andra relevanta frågor.

Målet är att komma med en rapport
Efter projektet kommer VI sammanställa alla projekt som har genomförts, diskussioner som har förts och slutsatser VI kommit fram till. Förhoppning är att detta dels kan driva förändring, men även att det blir en start på en mer långsiktig diskussion för hur vi tar detta vidare.

/Vatteninitiativet:Sverige