”Legionella försumbar i vatten”

Risken att få legionella genom att dricka vatten, tvätta händerna eller duscha är försumbar”, säger Victor L Yu. Den mest ansedda forskaren på området. Vi tar upp ämnet, eftersom användare har frågat.

Legionella är jordbakterie som finns mest i jord och som i ovanliga fall förorsakat lunginflammation. Den sprids i första hand i direktkkontakt med jord.

Eftersom vattenrör kan släppa igenom bakterier har även myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ökat kraven på kommunernas kontrollmätningar av bakterier i rör och vattensystem. Detta bygger på forskning från Victor L Yu forskning publicerad i AOIM 1981. Men Victor L Yu har senare visat att vatten inte är någon allvarlig smittkälla, i Lancet 2002.

Jord är istället den mest sannolika smittkällan. Senaste svenska utbredningen av legionella rapporterades sommaren år 2018. ”Trädgårdsjord köpt i påse orsakade 30-talet insjuknade”, säger Folkhälsomyndigheten.

Spridning av legionella via vatten är betydligt mer ovanlig. Dels för att vattnet måste innehålla stora mängder bakterier och att vatten inte sprider bakterien på ett riskabelt sätt, berättar den internationella legionella-forskningaren Victor L Yu MDProfessor of Medicine, University of Pittsburgh. Han är också en av personerna bakom sajten legionella.org 

”Det fanns för några år sedan misstankar om att inandning kunde sprida legionella. Men risken överdrevs och är försumbar. Det är större risk att bli smittad om du dricker vatten, men även då är risken närmast försumbar.”

Forskningen kring legionella lär fortsätta och nya rön kommer vi naturligtvis publicera, om det påverkar vatteninitiativets användare.

Har du några fler frågor kring bakterier och vatten? /claes hemberg

1 svar på ””Legionella försumbar i vatten””

  1. Pingback: Kan lite vatten stoppa avloppet? - Prata, pröva och spara vatten

Lämna ett svar