Dagis spar 8/10 liter

Daghemmet Humlan i Visby är första förskolan i Sverige att spara vatten i Vatteninitiativet. Barnen upptäckte snabbt den nya tekniken och hur den kan spara vatten.

Vatten har varit ett återkommande tema på Humlan och barnen har gärna jobbat med vattenfrågan.

Barnen på förskolan Humlan har arbetat med de globala målen och bl a fördjupat sig i ämnet vatten. Hela Humlan har också arbetat med frågan hur vi använder vatten i samhället och hemma.

Att vi måste vara rädda om vattnet och inte slösa har blivit tydligt för barnen. De är också införstådda om att vi alla måste hjälpas åt att spara och påminner varandra när de tycker att någon spolar för mycket.

Barnen blev genast intresserade av den nya strömmen vatten från kranarna och började experimentera med vattnet. Att man sparar så mycket vatten med dessa munstycken känns så bra för vattenkonsumtionen. Barnen blev fascinerade av att vattnet kunde bli ”dusch” och att det räckte för att tvätta sig.

Vatten är både lek och allvar. Vi vill att barnen är medvetna om bägge perspektiven. Särskilt här på Gotland är det en viktig fråga.

Sedan 6 veckor har de prövat vattensparande kranar genom Vatteninitiativets försorg. Eftersom barnen tvättar händerna ofta 2-3 gånger om dagen, inför mellanmål, lunch och eftermiddagsmål så är vatten en fråga som ofta kommer upp till diskussion.

Elin Wahlby

Förskolläraren Elin Wahlby monterade själv de vattensparande munstyckena på daghemmets kranar. Och snart upptäckte barnen den nya sprejen från kranarna.

Barnen på Humlan gör sällan av med stora mängder vatten. ”Men barn kan omedvetet gör av med stora mängder. Det är lätt att en kran blir stående. Då är sprejkranen en stor fördel”.

En kan tro att fyraåringar inte ska upptäcka ny vattenteknik”, berättar Förskolläraren Elin Wahlby. ”Men det var precis tvärt om. Direkt upptäckte barnen det nya sprejen ur kranen och har sedan dess experimenterat med vatten på ett helt nytt sätt.”

Att utvärdera vad dagisbarn tycker om att spara vatten, är förstås svårt. Att ställa frågor direkt till barnen kanske inte ger så nyanserade svar. Ändå är deras reaktion värdefull. Men en annan källa kan vara tydligare.

Istället kan de vuxnas reaktioner vara en viktig måttstock. Och här är gensvaret påfallande starkt. Fler förskollärare på Humlan frågar om det inte privat, i sina hushåll, också kan använda kranen.

Det går förstås bra. Fortfarande finns några gratis-kranar kvar. Här är önskelistan.


Mer om barn i Vatteninitiativet.
/claes hemberg

Lämna ett svar