Jag har ett svar/ett bidrag

Här kan du berätta om dina goda exempel på att spara vatten. Eller har du ett bidrag med grepp eller uppfinningar, så skriv du med. Så kan det bli en blogg här.