Vatten-initiativet:Gotland?

  • VEM: Du som vill prata, pröva och spara vatten på Gotland
  • HUR: Prata idéer. Bidra med idéer. Pröva andras idéer.

Gotland behövde våren 2019 en hel årsnedbörd för att komma ikapp. Vattenmagasinen är i början på april hela 60 cm under nomalnivåerna.

Därför införde också kommunen bevattningsförbud redan 1 april. Det var först i landet och tidigare än någonsin tidigare på ön.

Svaret finns däremot inte hos en utan många. Det behöver inte handla om att snåla med vatten, utan att lära oss att använda vatten på ett mer modernt sätt och använda mer moderna hjälpmedel. Här hittar vi tre steg:

TANKESÄTT. Måste jag använda kranvatten stup i kvarten. När finns alternativ som att samla regnvatten från taket. Eller att inte alls använda vatten.

HANDGREPP. Frågan är om vi kan minska åtgången av kranvatten. Vi kan kanske duscha kortare. Hur lång är en kort dusch? Eller kan vi använda pastavattnet till något bättre än att hälla ut i vasken.

HJÄLPMEDEL. Kan vi ta hjälp nyare teknik som kan också hjälpa oss liksom vi senaste årtionden haft hjälp av mer elsnål elektronik, bättre batterier, tätare hus eller mer bensinsnåla bilar.

För att komma vidare, diskutera, prata, samla idéer, erfarenhet och inspiration har vi satt upp den här hemsidan. Här finns olika sätt att bidra.

PRATA IDÈER gör vi här på hemsidan. Vill du bidra med åsikter, tankar och uppslag så skriv till info@vatteninitiativet.se.

BIDRA MED FRÅGOR och utmaningar gör du bäst här. Så samlar vi frågor och publicerar utmaningar. Vi hjälper också till och letar fram personer som kan vara intresserade och kanske kan ge delar eller till och med hela svar.

BIDRA MED SVAR. Du som har ett handgrepp, tanke eller teknik som hjälper till och spara vatten. Berätta mer här.

Under närmaste månaderna kommer vi också samla erfarenheter från användare, för att hitta de viktiga vägvalen men också svåra svaren. Vi samlar kunskap för att sprida på Gotland och till andra regioner som tänker på sitt vatten.

Debatten är viktig överallt den kommer åt, för att vi verkligen ska få fram alla tankar, åsikter och smarta idéer. Så diskutera gärna med grannen, föräldrar och barn, arbetskamrater, på möten, sociala medier, tidningar och varthelst du tycker att dialogen borde komma upp på bordet. Skicka oss gärna tips om vart och hur, så vi kan sprida vidare.

/claes hemberg

Lämna ett svar