Skolelever avvaktar att spara vatten

När gotlandsbåtar, hotell och fastighetsägare vill utöka testerna, så gör kommunen tvärt om. Kommunala skolor slutar nu spara vatten, efter 4-5 månaders tester. Under tiden bjuder Vatteninitiativet istället in öns 25 olika fristående skolor, fritids och förskolor att pröva och spara vatten.

Trots att vattenspararna som skolorna prövat är mycket enkla och inte påverkar vattentryck mm så är kommunen försiktig. Orsaken till att kommunens skolor och daghem nu slutar spara vatten är att kommunens teknikförvaltningen vill se en bättre kontroll av alla installationer. ”Den som önskar att göra en särskild installation får höra av sig. Vi har två sätt att höra av sig”, säger Björn Sandkvist, fastighetschef Region Gotland.

Kommunen har under flera år sparat vatten. När Vatteninitiativet tog kontakt med kommunen fick vi också många bra namn på tänkbara personer inom kommunen som kunde vara intresserade. Detta blev startskottet för fler tester på ön. Samtidigt har Vatteninitiativet spridit kommunens material, vattenur och idéer till en rad gotlänningar.

Lärare, förskollärare och andra kommunanställda visste däremot inte om att de först skulle be om tillstånd hos tekniska kontoret för att testa vattensparande teknik. Därför tvingas skolor och dagis nu ta bort vattenspararna, som de använt sedan i våras.

Anställda inom kommunen kontrade och pekade på att ”Vi sparar vatten i pedagogiskt syfte, för att med barnen diskutera en viktig fråga.” Men kommunens teknikförvaltning har en annan tågordning.

”Vi testar och utvärderar också olika lösningar löpande. Att spara vatten och energi är en viktig fråga för kommunen. Men vi behöver ha kontroll över installationerna och därför måste alla nya förslag först anmälas och godkännas”, säger Björn Sandkvist fastighetschef.

Förstås tycker vi på Vatteninitiativet att det är tråkigt att elever och dagisbarn råkat i kläm mellan olika kommunkontor. Nu ger kommunen konkreta råd om hur intresserade kommunanställda ska gå tillväga.

”Det finns två vägar. Intresserade kan via sin närmaste chef fråga om tillstånd för en installation. Blir det ett ja, så ser vi till att kompetent personal ordnar installationen. Den andra vägen är att göra en så kallad serviceanmälan och få hjälp direkt hos tekniska kontoret,” säger Björn Sandkvist.

Mellan raderna nämner kommunens tekniska kontor även frågor kring läckage, avrinning, legionella mm. Men det är inga huvudskäl, menar Sandkvist. ”Vi måste ha kontroll över våra installationer, för att kunna spara energi och vatten”, säger Björn Sandkvist.

Flera lärare och barn som varit med i projektet fortsätter samtidigt att privat använda vattensparare i sina egna hem. Så tanken och tekniken i projektet tycks vara uppskattat av användarna. Även om kommunen har en annan tågordning och rutiner.

Under tiden bjuder Vatteninitiativet särskilt in alla öns fristående skolo och förskolor att pröva, prata och spara vatten.

Vilka förslag har du till Gotlands kommun?/claes hemberg

Lämna ett svar