Körkort för planetskötare

Den som vill prata vatten med sina barn kan hitta bra stöd i den tunna boken ”Vi har bara en jord”, av Visbys Lisa Berg. Därför tipsar gärna Vatteninititiativet om boken och att besöka det öppna laboratoriet; Fenomnalen.

Vatten är en huvudfråga i klimatdebatten. Det märks inte minst i de 17 globala målen för en bättre framtid. Snart fyller målen 5 år. För att göra frågorna enklare och rakare, har Lisa Berg, på Fenomenalen i Visby skrivit en barnvänlig bok om de 17 frågorna.

Boken stämmer väl med Vatteninitiativet på Gotland och handlar om vatten, energi, hållbarhet och mycket mer. Här en boken för den som vill förstå, bli inspirerad, bidra och ställa krav. Ett vass bidrag till vatten-diskussionen på Gotland.

I Vatteninitiativet Gotland letar vi efter förebilder som kan inpirera både lokalt, hemma, på ön och fastlandet. Här är hittar vi kunskap som passar alla unga och äldre. Finns på i sin helhet på nätet. Och flera delar kan vi direkt koppla till diskussionen om vatten.

6) Rent vatten. Vi är vana vid rent vatten, men kvaliteten kan snabbt förändras. Och att rena vårt vatten kostar mycket energi. Så spara på vattenanvändningen är också en energifråga. Det är förstås en fråga om ekonomi, miljö och vatten samtidigt.

7) Hållbar energi. Vi talar idag gärna om miljövänlig el från sol, vind och vatten. Men energin skulle räcka så mycket längre om vi tar hand om vårt vatten på ett bra sätt. Det går åt stora mängder energi åt att idag även transportera vatten i rör i marken. Mindre vatteåtgång ger återigen lägre energiåtgång.

9) Hållbar industri. En stor andel av koldioxiden som släpps kommer från landets industri. De finns överallt. Och deras oförmåga att modernisera är ett stort hot mot klimatet. Som i sin tur orsakar torka och tomma vattendammar. Här kan barn gärna fråga sina föräldrar om just deras arbetsplats.

11) Hållbara städer och samhälle. Flest människor bor i städer och samhällen. Det är en fördel, för då kan vi jobba ihop smart. Om vi nu jobbar ihop i frågor om energi och vatten, som är två stora frågor. Om vi slarvar med samarbetet så får vi tvärt om snabbt problem.

15) Ekosystem och mångfald. Vilken värld vill vi ha, på lång sikt. Mångfalden har hittills varit en garant för en fungerande natur och hemvist för oss alla.

Hämta skriften på Fenomenalen i Visby eller läs hela skriften här.

Mer om BARN i Vatteninitiativet.

/claes hemberg

Lämna ett svar