Kan lite vatten stoppa avloppet?

De som sparar vatten, bemöts med frågor, ömsom beröm och även missförstånd. Tätas avlopp igen? Eller finns farliga bakterier? Gotlands kommunen har hört sig med frågor, som kan intressera fler. Därför bloggar vi våra svar, som vanligt.

Vatten låter som lätt och självklar allemansrätt. Men för att få fram vatten i ledningar kräver noga planer och stora organisationer med tekniker, ingenjörer, biologer, geologer och många andra kompetenser. Precis som under romarriket. Därför dycker det också upp väldigt olika frågor kring Vatteninitiativet. Här frågor från Gotlands kommun:

Fråga 1: Har Gotlands kommunen fattat ett centralt beslut att delta i Vatteninitiativet?

Nej. Vatteninitiativet har haft flera olika kontakter, men regionen har inte fått något brett beslut. De som 200 delaktiga gotlänningarna är istället enskilda individer, både inom och utom kommunal verksamhet. Några av dessa namn på intresserade har vi fått direkt ifrån kommunen.

Fråga 2: Har ni vänt er specifikt till kommunal verksamheter?

Nej, alla som använder vatten på Gotland är inbjudna. Sedan är kommunen en jättestor konsument av vatten. De är 10 000-tals boende, skolor, myndigheter, äldreboenden och mycket mer. Därför är det naturligt att det i kommunen finns fler delaktiga i initiativet än flera andra verksamheter. Deltagandet är annars brett: inom skola, turism, daghem, fastigheter, båttrafik, hotell, fabrik mm.

Fråga 3: Hur har kommunen bidragit?

Redan från start diskuterade vi lämpliga testare inom skolor, daghem mfl. Vi fick flera bra personnamn. Kommunen som organisation har också fått flera olika erbjudanden om att brett deltagande, inom kommunen finns ju stora värden att spara in i vattenfrågan: både som samhällsaktör men också för att spara på skattepengar, men än så länge har de avvaktat. 

Fråga 4: Följer ni den nationella lagstiftningen relaterad till legionella?

Ja, naturligtivis har vi anpassat såväl tekniken som initiativet till lagstiftning och instruktioner från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. När det gäller bakterien legionella fokuserar lagen på att fastighetsägare genomför löpande kontroller och tester av rör och vattensystem, eftersom det är där eventuella bakterier växer. Det finns inga krav på munstycken. Ny forskning (Lancet 2002) visar däremot att vatten är en försumbar risk. Något som myndigheterna ännu inte anpassat i instruktionerna.

Fråga 5: Hur monterades vattensparande teknik i kommunala lokaler? 

De individer som är intresserade har hört av sig och fått tekniken på posten för att själva montera dem, testa dem. Sedan är vi på Vatteninitiativet förstås nyfikna på vad användarna tycker och tänker om vattenfrågan. Något som vi också berättat om här på bloggen. Exempelvis berättar läraren Cecilia Kummu hur hon jobbar med hållbarhet i klassrummet.

Fråga 6: Avlopp kan tätas igen om utrinningen är för knapp. Kan sparat vatten innebära stopp i avloppet?

Projektet Vatteninitiativet påverkar inte stopp i avloppet. Vi har bara sparat vatten från tämligen rent vatten – från handtvätt. Annat avloppsvatten, som vatten betydande mängder fett, matrester, papper eller exkrementer, som kan stoppa upp flödena, är en betydligt större utmaning. Som inte finns med i Vatteninitiativet.

Vilka vatten-frågor har du själv? /claes hemberg

Lämna ett svar