Hyresgäst spar en femtedel

Gotlandshem har med vattenmätare engagerat hyresgäster i vattenfrågan. ”Bland hyresgäster med egen mätare har vattenåtgången sjunkit. Exakta siffran vet vi inte. Det finns fler faktorer. Totalt sätt har många sparat en femtedel av vattnet. Vilket ger dem stora besparingar,” säger hållbarhetsansvarige Jon Rytterbro som öppnar för fler sätt att spara vatten. Nu ska de pröva ny teknik på kontoret.

Gotlandshem är i särklass ön största hyresvärd. Hur de ger stöd, förklarar och hanterar vattenfrågan är därför av största vikt för hela öns tillgång på vatten.

Gotlandshem har sedan 2018 installerat ”personliga” vattenmätare, som mäter varje hushålls förbrukning. Syftet är att göra de boende medvetna om sin vattenförbrukning. Dessutom har flera fått snålspolande teknik. Kommunen har även sänkt vattentrycket i ledningarna. Allt detta har hjälpt till.

Vi har monterat in mätare i 100-talet lägenheter. Tillsammans med annan vattensparande teknik, så som snålspolande utrustning, verkar hyresgäster i våra nyproducerade bostadshus använda ca 20 % mindre vatten jämfört med hyresgäster i äldre bostadshus. ”, säger Rytterbro.

Hållbarhetansvarige John Rytterbro var en tidig anhängare av vattenfrågan. Bolaget har prövat olika projekt för att anställda ska tänka mer på vattenåtgången.  

”Vi vill vara förebilder och visa på att det går att spara vatten. De som har vattenmätare får också sin vattenkostnad kopplad till mätaren. Det är sätt att engagera hyresgästerna.”

Framstegen öppnar för fler aktiviteter, men Gotlandshem har ännu ingen konkret plan hur de ska gå vidare för att spara ännu mer vatten. Hållbarhetschefen Rytterbro tittar på frågan. 

Under tiden kan hyresgäster hos Gotlandshem som vill använda Kaj Mickos vattensparare, kan själva hör av sig till projektet, för att få pröva en kran gratis. Den är så enkel att montera att här behövs ingen rörmokare.

Vattenspararen för hushållskranar har hållbarhetschefen själv prövat hemma. Vid uppfinnaren Kaj Mickos besök på Gotlandshem så öppnade hållbarhetansvarige för att fler anställda på bostadsbolaget ska får pröva tekniken.

”Genom att montera vattenspararen på några av kontorets egna toaletter så sparar vi vatten här på jobbet. Det är bra. Och samtidigt kan vi lära oss mer om olika tekniker. Vi behöver hela tiden vara öppna för ny teknik och jämföra för att lära oss mer”, säger Rytterbro.

Ett annat liknande exempel kommer från Region Gotland har tidigare erbjudit alla boende i kommunen ett vattenur.

Hur mäter du din vattenåtgång? /claes hemberg

Lämna ett svar