Gotlands starka vattenresa

Gotland har som få kommuner lyckats tänka och spara vatten senaste årtiondena. Senaste årtiondena har konsumtionen nära halverats.

I hela landet konsumerar svenskarna i snitt 140 liter per dygn. Men det finns stora skillnader. I landsbygden i Sverige konsumerar vi minst vatten. Och städerna konsumerar klart mest.

Sveriges städer är de största vattenslukarna. Helsingborg är landets är nummer ett med 227 liter per dygn i snitt. Omvänt tillhör Borås de städer som konsumerar minst eller 158 liter per dygn. Landsbygden i sin tur är ofta under 120 liter per dygn.

Några exakta siffror för Gotland har vi ännu inte fått. De siffror som finns tillgängliga visar inte hela bilden. I gotlänningarna siffror finns stora bondgårdar och även företag inräknade. Därför är deras 700 liter per dygn inte jämförbara med övriga landet.

Vilka förebilder har du? /claes hemberg

Lämna ett svar