Elever uppfann skylt

Fjärdeklassarna på Terra Novaskolan är uppfinnarna bakom en skylt som redan fått mycket beröm. Och snart kan skylten ses på skolor, hotell och företag runt om på Gotland.

Vattenfrågan är inte bara teknik och sparsamhet, utan här behövs varsamt språk och ordval. ”Vi måste använda ord som vuxna förstår. De är ju inte tillräckligt engagerade”, pekade eleverna.

När uppfinnaren Kaj Mickos var på besök på Terra Novaskolan i Visby i början juni fick han igång en ord-verkstad med många ord-uppfinnare bland fjärdeklassarna. De kom med många användbara idéer och förslag.

Efter att vi nu samlat ihop, vägt och vaskat har vi kommit fram med ett första utkast. Vi vill gärna undvika att prata siffror och procent. Den som läser skylten ska också uppleva sig smart.

Och redan har olika företag och skolor på Gotland givit skylten beröm. Och redan finns det varianter på den.

Här utkastet till skylt för att inspirera gäster på hotell. Återigen utan att använda procent och komplexa siffror, utan en siffra som är ganska enkel.

Tack alla fjärdeklassare på Terra Novaskolan!

Hur gör du en bra skylt?/claes hemberg

Lämna ett svar